Home

Link2Web Ltd, är ett ledande företag inom electronik baserad konstruktion i Shropshire, England, och särskilt för eletroniska utvecklingsarbeten, programmering och kostnadeffektiv elektronisk produktion som till stor del utlokaliserats till Kina. Företaget grundades tillsammans med Svenska aktieägare under 2005 efter att dessa avslutat produktutveckling och tecknat > 100 Energy Management avtal för energi besparingar. Våra 1-Wire baserade produkter är idealiska som byggstenar i en kostnadseffektiv elektronisk anslutning mellan VVS systemets styr och reglerkomponenter och en Internet baserade NetController (TINI, Dallas Semiconductor) eller valfri annan PC.

Våra konstruktioner utgör beståndsdelar inom produkterna NetControl och NetHome och inom flertal andra behov på en kostnadseffektiv mätning, styrning och reglering.

Bali Facility Management AB, Sweden ansvarar för marknadsföring av produkterna NetControl, NetHome och Energy Management service.

Last modified: 01/12/05