Home NC6011 NC6012 NC6013 NC6021 NC6022 NC6031 NC6032 NC6021M

Våra produkter NetControler™, NetHome™ och NetKey™ realiserar ett 100% Internet baserat verktyg för fastighetsautomation och Energy Management tjänsten till en mycket kostnadseffektivt totalkoncept. Kunderna köper normalt inte dessa produkter som komponenter, de hyr dem, som beståndsdelar i ett lönsamt totalkoncept för driftanalys, driftsoptimering samt kontinuerlig energi & funktions kontroll.

NetControl NC6011 till NC6021M
realiserar en hård- och mjukvaru plattorm baserat på en kostnadseffektiv Intel microdator, TINI® från Semiconductor, speciellt konstruerad för distrubuerad process styrning via Internet. Genom en Net Controller och ett standardiserat, funktionsprovat programpaket skrivet i JAVA för varje processdel av fastighetens VVS anläggningar upprätthålls en kvalitetssäkrad drift med en enkelt och effektiv operatörstillgång. Det Internet baserade systemet representerar den senaste tekniken inom byggnadsautomation med en fabrikat oberoende systemuppbyggnad utan behov av investeringar i kostsam centralutrustning och tillhörande personalutbildning. Mätvärden, styrsignaler, driftstatus, regulatorer och energimätare presenteras via Internet i nutid och som historiska värden. Efter reprogrammering för funktionsförbättring eller nya driftsförutsättningar överförs kompletta nya program via Internet till respektive NetController.
Information över driftstörningar distribueras till berörda via E-post.
NetHome NC6081 till NC6082
konstruerad för individuell innetemperatur reglering av varje rum inom en bostad och inkluderar förbrukningsmätning av electricitet, värme samt kallt- och varmt vatten via Internet. De boende kan, via sin egen hemsida följa sin egen förbrukning av media med jämförelse till fastighets medelvärden. NetHome installeras vid bostadens elcentral, ansluts till Internet och överför förbrukningsvärden till fastighetens hyresdebiteringssystem. Information över driftstörningar eller manipulering distribueras till berörda via E-post
NetKey NC6091
ett passagekontroll system, baserat på iButton “nycklar” från Dallas Semiconductor. Aktivering av nya nycklar och spärrande av en borttappad nyckel sker via Internet under tillgångskontroll.


Last modified: 12/01/05