Home Privata fastigheter Bostadsrätter Kommersiella fastigheter Danmark Helligandskirken

Energy Management (EM)

Är du orolig för fastighetens dramatisk ökande energikostnader? Pågående miljöbelastningar? Ekonomin i din fastighetsförvaltning?


Ta då kontroll över energiförbrukningen genom ett EM avtal inkluderande hyra av ett Internet baserat verktyg för kontinuerlig driftsanalys, driftsoptimering samt energi och funktionskontroll. Genom EM avtalet, erhåller vår välutbildade personal tillgång till din fastighets värmesystem, utan investeringar, med åtföljande driftkostnadsreduktioner på 15% med en bibehållen avtalad innetemperatur av 22 ºC , +/- 1 ºC


Resultatet av vårt arbete kan du kontinuerligt följa vi Internet på fastighetens hemsida redovisande budgeterad energiförbrukning, aktuell förbrukning och innetemperatur i referens bostad / rum. Värdefull information för budgetarbetet och den månatliga fakturakontrollen.


Det inkluderade styr & reglersystemet levereras under ett hyresavtal som säkerställer att inga investeringar behövs och att alla kostnader täcks av fastighetens årliga driftsbudget. Genom radiokommunikation mellan styr & reglersystemet och befintliga motorventiler, manöverkretsar för pumpstyrning och energimätare säkerställs ett driftsäkert och funktionssäker lösning med korta installationstider och utan driftstörningar.

Garanti

EM avtalet inkluderar en garanti att 80% av erlagd betalning för Energy Management skall täckas av värdet på den upparbetade reduktionen på värmeenergi.Last modified: 01/12/05